STAŇTE SE ČLENY

STAŇTE SE PODPOROVATELI

DARUJTE

STAŇTE SE PŘÍZNIVCI

elektronická PŘIHLÁŠKA DO ODA

PŘIHLÁŠKA DO ODA + CV pro ruční vyplnění

V případě použití "Přihlášky do ODA + CV pro ruční vyplnění" si dokument stáhněte do svého PC, vytiskněte a vyplňte obě dvě strany dokumentu (příhlášku i CV). Následně nechte ověřit svůj podpis a poštou zašlete do ODA. Adresa ZDE:

 

Členské příspěvky zasílejte až po přidělení členského čísla na účet 266239983/0300 (ČSOB).

 

Číslo transparentního účtu ODA: 266241143/0300 (ČSOB).

Tento účet slouží výhradně pro zasílání sponzorských darů. Není určen pro placení členských příspěvků!

 

Další osoby, které se nechtějí nebo nemohou stát členy Strany nebo jejími příznivci, se mohou stát jejími podporovateli. Podporovatel je oprávněn být informován o činnosti Strany

 

Darovací smlouva ke stažení ZDE:

 

Osoba, která splňuje podmínky členství, ale nechce se stát členem Strany, může získat statut příznivce Strany. Příznivec je oprávněn účastnit se jednání orgánů Strany, která jsou podle těchto stanov veřejná, může mu být uděleno slovo, rozhodne-li o tom orgán, jehož jednání se účastní a má právo být informován o činnosti Strany. Příznivec je povinen podporovat Stranu v její činnosti, propagovat ji a dbát na její dobré jméno.

©2017 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE

Všechna práva vyhrazena!