• PAVEL SEHNAL

  Předseda strany

  Absolvent Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zaměřením na přístrojovou, regulační a automatizační techniku. Své první pracovní zkušenosti získával ve společnostech Tesla Elstroj a Laboratorní přístroje Praha. Poté se stal obchodním ředitelem nově vzniklého podniku LAVAT Chotutice. Mezitím absolvoval řadu finančních kurzů a nastoupil jako makléř do Komerční banky, kde se osobně podílel na zakládání Pražské burzy cenných papírů. Na začátku 90. let založil pod názvem Burzovní společnost pro kapitálový trh, a. s. vlastní firmu pro burzovní obchody, která se kromě poradenství zabývala také ekonomickými analýzami a zpracováním privatizačních projektů. V roce 1995 založil společnost SPGroup, která obchodovala zejména s kontrolními balíky akcií jiných společností. Aktuálně tvoří SPGroup 56 firem v různých oborech celkem s 3500 zaměstnanci. Do portfolia společností Pavla Sehnala patří například Slávia pojišťovna, a. s., unikátní sportovně-relaxační resort Aquapalace Praha, veletržní areál PVA EXPO Praha, Obchodní tiskárny Kolín nebo firma Elektroporcelán Louny. Psychickou i fyzickou kondicí si udržuje aktivním sportem. V létě cyklistikou a jachtingem, v zimě ultramaratóny na běžkách. Jeho vášní je hudba, hraje na několik hudebních nástrojů , zejména na kytaru.

   

  Pavel Sehnal je iniciátorem a hlavním donátorem projektu Národního notového archivu, který si dal za úkol uchovat pro budoucí generace tvorbu českých skladatelů, textařů i aranžérů všech hudebních žánrů, forem i historických období, a to s bohatými metadaty. Archiv je zpřístupněn na

  http://www.narodninotovyarchiv.cz jako on line notový portál na úrovni 21. století.

  Je ženatý a má tři dospělé děti.

   

  Proč ODA?

   

  „Mám víc než 25 let zkušeností úspěšného podnikání a tvrdím, že úspěšný podnikatel znamená spokojeného zaměstnance a spokojený zaměstnanec je spokojeným občanem. Po celou dobu svého podnikání, jsem se staral především o své firmy a své zaměstnance a jsem přesvědčen, že nyní nazrál čas, abych tyto zkušenosti využil i ve prospěch ostatních občanů naší země. To je hlavní důvod proč jsem se rozhodl k obnovení značky Občanská demokratická aliance.“

   

 • JIŘÍ STANĚK

  Člen Rady a Předsednictva ODA

  Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V počátcích své profesní kariéry pracoval v ekonomických pozicích na podnikové úrovni a následně na Ministerstvu financí ČR se zaměřením na financování ekologických projektů a celého resortu životního prostředí. V dalším profesním vývoji se věnoval kapitálovým trhům, byl zodpovědný za řízení velkých bankovních investičních fondů, jejich investování, strategii i řízení rizik. V současné době působí jako obchodní ředitel významné české finanční skupiny s odpovědností za akvizice nových společností a projektů a korporátní financování.

  Je ženatý, má 2 dcery. Volný čas věnuje cestování, cyklistice, golfu a zajímá se o historii.

   

  Proč jsem v ODA?

   

  Každá společnost musí stále hledat vnitřní

  rovnováhy – makroekonomické, společenské, etické, environmentální a další. Žijeme v rychle se měnící a chaotické době, kdy lidé jsou masírováni mnoha mediálními a marketingovými kampaněmi, hájícími různé zájmy.

   

  Výsledkem je často chaotické narůstání výše uvedených nerovnováh ve společnosti (např. nesplatitelná výše zadlužení státu, neúnosná (v budoucnu neufinancovatelná) úroveň státní byrokracie, vzdělávací systém produkuje jiné odborníky než potřebuje praxe (chybí technici, kvalitní řemeslníci), atd. Politici podstatu těchto nerovnováh neřeší a často je dokonce zneužívají ve svůj prospěch. Politiku ODA chápu jako příležitost pokusit se sjednotit reálně a odpovědně smýšlející občany (včetně politiků), abychom společně hledali cesty jak eliminovat tyto hrozby a tím zajistit stabilní budoucnost většině občanů, ale i další generaci našich potomků.

   

 • PETR KACHLÍK

  Člen Rady a Předsednictva ODA

  Vystudoval obor automatizované systémy řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterému se věnoval po ukončení studia ve společnosti Poldi Kladno, později ve Státní bance československé a nakonec v Komerční bance, kde od vedoucího projetu automatizace obchodů s cennými papíry přešel od roku 1994 k financím a managementu. Složil makléřské zkoušky pro obchody s cennými papíry a absolvoval kurz oceňování cenných papírů. Od roku 1995 je blízkým spolupracovníkem majitele finanční skupiny SPGroup a.s. Ing. Pavla Sehnala ve vedoucích pozicích firem této skupiny. Ve volném čase se věnuje studiu cizích jazyků a létání na bezmotorových letadlech.

   

  Proč ODA?

   

  Cítím, že zásadní změny na naší politické scéně musí uskutečnit subjekty, které přicházejí s novými myšlenkami, které mají touhu měnit a zlepšovat. A mezi takové bude určitě ODA patřit.

   

 • štěpánka nezmarová

  členka předsednictva oda

  Vystudovala Mezinárodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Po ukončení studia absolvovala praxi ve firmě Austroinvest v Rakousku a následně působila v ČR jako představitel této společnosti v oboru hotelový management. V roce 1997 nastoupila do protokolu předsedy vlády ČR, kde organizovala vrcholné zahraniční návštěvy a cesty, a to za působnosti premiérů Václava Klause a následně Miloše Zemana.  Poté pracovala jako projektový manažer na ředitelství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od roku 2004 působila jako výkonná ředitelka Palácových zahrad pod Pražským hradem, kde zodpovídala za organizaci významných společenských akcí. V roce 2008 nastoupila na ministerstvo obrany jako poradkyně pro protokol, posléze byla jmenována ředitelkou protokolu, kde působila osm let. Od srpna 2016 je manažerkou a členkou předsednictva Občanské demokratické aliance. Má zkušenosti z komunální politiky, osm let byla členkou zastupitelstva v místě svého bydliště. Několik let přednáší na Vysoké škole CEVRO Institut předmět Společenská etiketa a diplomatický protokol. Svůj volný čas věnuje své dcerce Valentýnce, synovi Filipovi, dalším členům rodiny, kocourovi Kuldovi, vlčákovi Ronovi, voříškovi Bertíkovi a želvě Poldince.

   

  Proč ODA?

   

  Jako pracující žena ve středním věku každý den zápasím s časem.   Jsem přesvědčena, že dnešní žena může být nejen dobrou manažerkou, ale také dobrou mámou, manželkou i dobrou dcerou. V naší zemi je takových žen mnoho. V žádném případě se nepovažuji za feministku, vadí mi však, že muži ve stejných pozicích mají stále vyšší plat. Vadí mi, že žena po „mateřské dovolené“ má velmi malou šanci na získání zaměstnání. Vadí mi, že žena, která vychová tři děti má nižší důchod než její muž, protože mateřská se nezapočítává do odpracovaných let. Vstupem do aktivní politiky chci pomoci změnit podobné věci negativně ovlivňující naše životy. Současně chci, aby se při všech problémech, které se dnes a denně objevují, a které řeší česká politická reprezentace, nezapomínalo na člověka a jeho práva. Zejména na člověka, který zodpovědně plní všechny povinnosti vůči státu.

   

 • Jan SKALICKÝ

  ČLEN PŘEDSEDNICTVA ODA

  xxxxx

   

  Proč ODA?

   

  xxxxx

   

 • Zdeněk Bartůška

  ČLEN PŘEDSEDNICTVA ODA

  Vystudoval strategický management na Nottingham Trent University a BIBS Brno a získal titul MBA. Jeho profesním zkušenostem dominuje maloobchod, v němž řadu let zvládal řízení hobby marketů Baumax, supermarketového a regionálního ředitele řetězce Ahold a ředitele společnosti Marionnaud v Česku a na Slovensku. Od března 2015 je generálním ředitelem resortu Aquapalace v Praze-Čestlicích, člena skupiny SPGroup, a stará se o kvalitní sportovní vyžití a zábavu více než milionu návštěvníků resortu.

  Ve volném čase se věnuje sportu, jako je potápění, tenis či lyžování, rád s manželkou a dvěma dětmi rovněž cestuje.

   

  Proč ODA?

   

  Nespokojenost se stavem věcí okolo nás a politikou nestačí, a proto jsem se členstvím v ODA rozhodl přispět aktivně k nápravě. Věřím, že svým příkladem mohu inspirovat další.

   

   

   

   

©2017 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE

Všechna práva vyhrazena!