• SnaZší podnikání pro všechny

  • Podnikatelé vytváří pracovní místa
  • Úspěšný podnikatel má spokojené zaměstnance a ti jsou spokojenými občany

   

  Jak:

  • Snížení daní pro firmy na 15%, které budou moci ušetřené prostředky investovat do svého dalšího rozvoje a budou mít větší motivaci řádně odvádět daně v České republice
  • Omezení dotací, které pokřivují podnikatelské prostředí
  • Menší přerozdělování ze strany státu, ponechání více peněz v rukou podnikatelů a občanů
  • Zjednodušení administrativní zátěže pro podnikatele
  • Urychlení práce úřadů
  • Elektronizace státní správy
  • Snížení počtu kontrol ze strany státních úřadů
  • Přesvědčíme občany, že jim zavedení eura přinese evropské platy
  • Podpoříme zefektivnění zemědělství
  • Čeští zemědělci nesmí doplácet na nerovné dotace v rámci EU

   

   

 • Spravedlivá výše důchodů

  • Lidé v naší zemi se bojí mít děti
  • Lidé, kteří celý život pracují, mají problém vyžít z penzí
  • Občané ČR si zaslouží mít spravedlivé důchody
  • Pokud ji neuděláme, nebudou důchody vůbec

   

  Jak:

  • Zohlednění počtu ekonomicky aktivních dětí ve výši důchodů matky, která věnovala svůj život jejich výchově a nemohla si tak spořit na důchod
  • Prorodinnou politikou motivovat rodiny k tomu, aby měly více dětí schopných v budoucnu přispívat k dalšímu rozvoji ČR

   

   

 • Pohodlné fungující město

  • Hašteření politiků nesmí bránit rozvoji měst
  • Velká města musí mít více plnohodnotných urbanistických center
  • V místě svého bydliště žiji, pracuji, nakupuji a aktivně odpočívám

   

  Jak:

  • Rekonstrukce a opravy ve městech musí být prováděny kvalitně a rychle
  • Výnosy z cestovního ruchu využijeme pro rozvoj daného regionu
  • Na vládní úrovni budeme aktivně podporovat a komunikovat se všemi primátory a starosty v rámci urbanistického rozvoje jejich měst

   

   

 • Lékař vás musí vyléčit, ne jen léčit

  • Zdravý občan je spokojený občan
  • Pacient se nesmí cítit jako nevítaný host v ordinaci svého lékaře, ale jako spokojený klient, který ví, za co platí
  • Podpora zdravého životního stylu a efektivního zdravotnictví sníží výdaje státu na zdravotnictví
  • Výdaje na zdravotnictví musí generovat zdravější společnost

   

  Jak:

  • Elektronizace zdravotnictví, která zajistí lepší sdílení informací o pacientech
  • Snížení finanční zátěže na zdravotnická zařízení eliminováním duplicitních vyšetření (zároveň tím odstraníme zbytečnou zátěž pro pacienty)
  • Zavedení účtenky u lékaře pro lepší přehled o výdajích na lékařskou péči
  • Zlepšení dostupnosti praktických lékařů, zubařů a pediatrů na území celé ČR
  • Zatraktivnění oboru zdravotních sester, řešení nedostatku sester v nemocnicích
  • Více peněz do zdravého životního stylu (budování cyklostezek, hřišť a parků)
  • Výuka o zdravém životním stylu již na základních školách

   

   

 • Škola musí v žácích rozvíjet to, na co mají talent

  • Individuální přístup ke studiu podporuje rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů
  • Škola nás musí naučit se učit
  • V 21. století již dávno neplatí, že si s dnešním vzděláním vystačím celý život

   

  Jak:

  • Prosadíme možnost výběru preferovaných předmětů již na základních a středních školách
  • Budeme podporovat studium zahraničních studentů na českých vysokých školách po celou dobu vysokoškolského studia a studium českých studentů v zahraničí
  • Tím, že se u nás zahraniční studenti naučí česky a získají pozitivní vztah k ČR, umožní lepší spolupráci ČR a ostatních zemí
  • Větší propojení škol s firmami a větší možnosti praxí pro studenty
  • Podpora učňovského školství, české firmy potřebují více prakticky vzdělaných studentů
  • Důraz na výuku metod sebevzdělávání
  • Podpora studia občanů při zaměstnání

   

   

 • Spravedlnost a bezpečnost pro všechny bez rozdílu

  • Hlavní role státu je zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti
  • Soudy musí rozhodovat rychle

   

  Jak:

  • Zjednodušíme a zrychlíme soudní řízení
  • Snížíme počet přijímaných zákonů a zvýšíme jejich kvalitu
  • Navrácení prestiže policii a armádě
  • Zavedení branné povinnosti ve formě 3 měsíčního kurzu
  • Dobrovolné školení pro občany v první pomoci a zvládání krizových situací
  • Zavedení kurzů první pomoci a zvládání krizových situací na středních školách
  • Podpora profesionálních i dobrovolných hasičů, investice do lepšího technického vybavení

   

   

 • Doprava je krevní oběh našeho státu

  • Nedostatečná vůle a odvaha politiků nesmí bránit rozvoji naší země

   

  Jak:

  • Dokončíme páteřní komunikace v automobilové dopravě
  • Podpoříme železniční dopravu (vlaky jsou prázdné a stát železniční dopravu dotuje, zatímco dálnice jsou přecpané)
  • Zavedeme nový typ příměstské dopravy - vlakotramvaj
  • Investujeme více peněz do výkupů pozemků pro dopravní stavby a tím urychlíme jejich realizaci

   

   

 • Zdravá příroda

  • Je důležité to, co dýcháme, jíme a pijeme

   

  Jak:

  • Prosadíme vyšší ochranu přírodních zdrojů vody
  • Zasadíme se o budování hrází a suchých poldrů k zadržení vody na našem území (zásoba vody pro období sucha a zároveň ochrana před povodněmi)
  • Obnovíme přírodní koryta řek
  • Podpoříme alternativy k individuální automobilové dopravě
  • Podpoříme obnovení přirozených stravovacích návyků (lidé by měli upřednostňovat potraviny, které pochází z našeho zeměpisného pásma)

   

   

©2017 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE

Všechna práva vyhrazena!