PROGRAMOVÉ TEZE

VEDENÍ ODA

VOLEBNÍ KAMPAŇ

ODA je stranou inteligentních a pracovitých lidí, která nabízí všem aktivním občanům České republiky spojenectví při rozhodování

o naší společné budoucnosti.

Představujeme osobnosti v čele vedení

Občanské demokratické aliance.

Aktuální volební kampaň najdete zde.

ČISTĚ A NA ROVINU

O NÁS

Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany a podnikatele. Cílem zakladatelů bylo vytvořit platformu politické strany pravicového typu, která umožní občanům aktivní vstup do politiky v rámci jejich regionu. V celorepublikové působnosti by ODA chtěla nabídnout voličům liberálně konzervativní přístup, založený na jasně a zřetelně formulovaných cílech. Program strany ODA je a bude vytvářen ve spolupráci

s odborníky v daném rezortu.

 

Občanská demokratická aliance bude podporovat podnikání a rozvoj demokratické společnosti. Zásadním rysem tohoto programu je omezit vliv státu a veřejných financí na podnikatelskou sféru a bránit tomu, aby veřejné peníze nevstupovaly do sféry, kde je schopen fungovat soukromý kapitál. ODA bude prosazovat, aby peníze, které si občan nebo firma vydělá, zůstávaly z větší části v jejich dispozici a oni mohli rozhodnout           o způsobu jejich použití. Znamená to omezit přerozdělování v rámci veřejných rozpočtů.

 

©2017 OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE

Všechna práva vyhrazena!